Planttips

Wat zegt de wet?

Strak geschoren hagen moeten op minstens 50 cm van de scheidingslijn geplant worden. De hoogte is ook wettelijk vastgelegd op 1,80 meter. De hoogte van hagen langs de weg kan omwille van verkeersveiligheid afwijken. Bij een akkoord met de buren kan een haag op de scheidingslijn geplant worden. In dit geval onderhoudt je buur 1 kant van de haag en jij de andere kant van de haag. Hoogstambomen moeten op 2 meter van de scheidingslijn geplant worden. Neem voor alle veiligheid contact op met de dienst stedenbouw van je gemeente, voorschriften kunnen verschillen van gemeente tot gemeente.

Wist je dat?

In sommige gemeenten kan je een subsidie krijgen voor het planten van een streekeigen haag. (contacteer hiervoor de milieudienst van je gemeente)

Wanneer planten met blote wortel?

De beste plantperiode voor het planten met blote wortel is november - december. De planten hebben nog enkele maanden tijd om zich goed te "zetten" voor de sapstroom die in het voorjaar op gang komt. Het ideale plantweer is zacht en vochtig weer (mist en motregen). Enkel bij extreme vorst (aanhoudende temperaturen van – 5 ° c) kan men niet planten. Bij felle zon of koude en droge oostenwind moet men de wortels extra beschermen tegen uitdroging (v.b. in jute zak stoppen)

De voorbereiding

Voor het planten van struiken heb je een plantput nodig met een gemiddelde diepte van 40 cm en een breedte van ongeveer een 40 cm per plant. Waar een strak geschoren haag moet komen maak je een gleuf van zo'n 40 cm diep en 40 cm breed. Een voldoende groot plantgat is noodzakelijk. Hierdoor kunnen alle wortels in het plantgat zonder gekneusd te worden en kunnen de wortels zich beter vastzetten. De uitgegraven grond wordt gemengd met compost. Onderaan het plantgat of gleuf is het belangrijk om de aarde goed los te maken, zo ontstaat er een drainagesysteem waardoor de wortels gemakkelijk kunnen doorgroeien.

Het planten?

Veiligheidshalve is het aan te raden om de naakte wortels eventjes onder te dompelen in water alvorens te planten (bij voorkeur regenwater) Eventueel beschadigde wortels of gebroken takken worden bijgeknipt. Vul de put of gleuf op voor één derde. Aan het plantgoed kan je zien hoe diep de plant op de kwekerij stond, op hun nieuwe plaats moeten ze even diep staan. Zorg ervoor dat de grond goed verkruimeld tussen de wortels terecht komt. Schud dan even met de plant zodat de aarde goed tussen de wortels valt. Vul daarna het plantgat geleidelijk aan en druk met de voet (niet stampen) de aarde aan. Bij extreme droogte is het aan te bevelen om water te geven. (overdrijf niet!)

De gezondheidskuur voor je grond, compost

Een vruchtbare en humusrijke bodem is de beste garantie voor jarenlang tuinplezier. Met compost kan je van elke bodem een vruchtbare tuingrond maken, de ideale bodemverbetering. Door je grond te verbeteren met compost word je beloond met sterke en gezonde planten, die beter bestand zijn tegen grillen van het weer zoals koude en droogte. Compost vermindert ook de behoefte aan meststoffen. Compost wordt vermengd met de grond (verhouding 1/3 compost, 2/3 grond). Heel belangrijk is het mengen met de bestaande grond. Veel hangt hierbij af van de voedingsrijkdom van de bodem. In Haspengouw heb je minder (of geen) compost nodig dan in de Kempen. Vergeet de compost niet te mengen met je bestaande grond! Rechtstreeks contact van de wortels met de compost kan verbranding veroorzaken en eventueel leiden tot het afsterven van het plantgoed.

Bijkomende bemesting

Extra meststoffen geven is niet noodzakelijk, zeker niet bij het planten. De meststoffen zouden doorspoelen zonder nut voor de planten. Ook bij een volwassen plant zijn extra meststoffen helemaal niet nodig. Laat de afgevallen bladeren liggen aan de voet van de haag of struik. Deze worden op natuurlijke wijze afgebroken en de humus die daardoor ontstaat geeft voedsel aan de planten.

Snoeien na het planten?

Met uitzondering van de beuk (Fagus sylvatica) is het goed om alle planten te snoeien bij het planten. Hierdoor wordt de haag of struik compact en vol. Het snoeien mag zelfs fors gebeuren, bijvoorbeeld tot in de helft van de twijgen. Zo wordt het evenwicht tussen de bovengrondse plant (blad oppervlakte) en het beschadigde wortelstel hersteld, waardoor de plant sneller zal groeien. Vandaar de uitdrukking "snoeien is groeien". De planten die wij verkopen zijn haagplanten en worden meestal gebruikt als struik of haag. Wil je er een boom van maken (op een stam) dan snoei je enkel de zijtakken af en niet de top van de plant.

Help...ik kan niet onmiddellijk planten

Kan je de planten niet onmiddellijk planten, dan kan je ze inkuilen (ingraven in een greppel) op een beschutte plaats. Door de wortels onder de grond te stoppen wordt uitdrogen voorkomen.