Teken de petitie voor een leefbare landbouw in een levend land

Wist je dat het vandaag meer opbrengt om aan landbouw te doen tegen de natuur dan met de natuur? Ons huidige landbouwbeleid dwingt landbouwers haast om elke vierkante meter grond te bewerken. Zo verdwijnt de boerennatuur uit ons landschap en boert de biodiversiteit ferm achteruit. Het kan anders: we kunnen landbouwsubsidies zo inzetten dat boeren mét ruimte voor natuur terug rendabel wordt. Zo kunnen landbouwers het land terug laten bruisen van het leven. Teken deze petitie en vraag de Vlaamse Regering om hen hierin te steunen.

TEKENEN DOE JE HIER
 

Omschrijving

Het huidige landbouwbeleid dwingt landbouwers haast om elke vierkante meter grond te bewerken. Zo verdwijnt de boerennatuur uit ons landschap en boert de biodiversiteit ferm achteruit. Dat moet en kan anders: de subsidies kunnen natuurinclusieve landbouw opnieuw rendabel maken. Zodat ons land terug gaat bruisen van het leven. 

Reden

De hagen, bomen, wilde hoekjes en kleurrijke akkerranden stelselmatig uit ons boerenlandschap. De diversiteit aan bloemen, insecten en vogels is er dramatisch op achteruit gegaan. De Vlaamse Regering kan dit biodiversiteitverslies stoppen door de landbouwsubsidies juist in te zetten en natuurinclusieve landbouw rendabel te maken.

Met een kwart van de landbouwsubsidies kunnen landbouwers het land opnieuw levend maken: 

  • 4.000 kilometer extra hagen en houtkanten vol boerenlandvogels
  • 20.000 kilometer kruidenrijke akkerranden en bufferstroken langs waterlopen
  • 15.000 hectaren bloemrijke boerenweides in onze beekdalen en riviervalleien
  • 10.000 hectaren wilde hoekjes waar vlinders en kleine zoogdieren thuis zijn

Zo zou elke Vlaamse gemeente er gemiddeld 60 km natuurlijke stroken en 160 voetbalvelden aan bruisende boerennatuur bij krijgen.  

Een levend land is ook …

  • goed voor de landbouw: veerkrachtige bodem, rijk insectenleven
  • een klimaatrobuust land: waterbuffering, CO2-opslag
  • een mooi landschap: natuurlijke omgeving, recreatie

Landbouwers kunnen het land terug laten bruisen van het leven. Teken deze petitie en vraag de Vlaamse Regering om hen hierin te steunen.

Meer informatie op www.levendland.be