Vuur maken en roken in natuurgebieden is bij wet verboden!

Sinds vorig jaar (2022) geldt er in alle Vlaamse bos- en natuurgebieden een rook- en vuurverbod. 

Door de klimaatopwarming en langere perioden van hitte en droogte is er ook in onze bossen en natuurgebieden steeds meer risico op natuurbranden. Eind mei werd er al alarmfase code geel afgekondigd voor alle natuurgebieden, wat betekent  dat er een verhoogd risico is. 

Vuur maken en roken in de natuur zijn sinds vorig jaar bij wet verboden. Die wet is er gekomen omdat ook onze natuur steeds meer risico loopt. Onze natuur is kwetsbaar, vooral omdat we er in Vlaanderen al zo weinig van hebben.  Met  duidelijke regels is handhaving ook gemakkelijker.

Bosbrand, Bos, Brand, Vuur, Vlammen

Natuurbranden zijn niet alleen gevaarlijk voor mensen en onze bezittingen, maar zorgen ook voor een ecologische ravage. De leefplaats van dieren wordt vernietigd, planten verdwijnen... vaak ook zeldzame soorten. Een ramp voor onze biodiversiteit! Maar bosbranden hebben ook een enorme invloed op de klimaatverandering, want er komt veel CO2 vrij.

Dus wees extra voorzichtig, en hou je aan volgende regels:

  • Laat geen afval rondslingeren. Een stukje glas kan al een brand doen ontstaan.
  • Rook niet in het bos of in de natuur.  Al te vaak was een brandende sigarettenpeuk de oorzaak van bosbrand.
  • Maak geen vuurtjes in de natuur. Kamp- en kookvuren zijn alleen maar mogelijk in speciaal afgebakende zones en bivakzones, en alleen als de risicocodes het toelaten.

 

Hier vind je de regels waar je je aan moet houden als toch een vuur wil maken!

Het verbod op vuur maken en roken in Vlaamse natuurgebieden: Ken je wettelijke regels!

Natuurgebieden zijn kostbare schatten die beschermd moeten worden. In Vlaanderen zijn er wettelijke regels ingesteld om de veiligheid van deze gebieden te waarborgen, waaronder het verbod op vuur maken en roken. In dit blogbericht zullen we ingaan op de specifieke regels en richtlijnen met betrekking tot vuur en roken in Vlaamse natuurgebieden, zodat je op de hoogte bent van wat wel en niet is toegestaan.

Vuur maken: Het is strikt verboden om vuur te maken in Vlaamse natuurgebieden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de beheerder van het gebied. Dit verbod geldt voor open vuur, zoals kampvuren, barbecues en het branden van afval. Het doel is om brandgevaar te verminderen en de kwetsbare natuur te beschermen. Zelfs het aansteken van een kleine vreugdevuur of het gebruik van vuurwerk is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming.

Roken: Het is ten strengste verboden om te roken in Vlaamse natuurgebieden, tenzij op speciaal daarvoor aangewezen plaatsen. Het risico van brandgevaar is hoog, aangezien een smeulende sigarettenpeuk gemakkelijk brand kan veroorzaken in droog gras of bladeren. Wees uiterst voorzichtig en respecteer het rookverbod om mogelijke branden en schade aan de natuur te voorkomen.

Boetes en straffen: Overtreding van de regels met betrekking tot vuur maken en roken in natuurgebieden kan leiden tot ernstige boetes en straffen. De exacte boetes kunnen variƫren, afhankelijk van de ernst van de overtreding, maar kunnen oplopen tot aanzienlijke bedragen. Bovendien kan schade aan de natuur of herhaalde overtredingen resulteren in juridische vervolging.

Meld verdachte situaties: Als je getuige bent van verdachte activiteiten met betrekking tot vuur maken of roken in een natuurgebied, is het belangrijk om dit onmiddellijk te melden bij de bevoegde autoriteiten, zoals het Agentschap Natuur en Bos (ANB) of de lokale politie. Door snel te handelen, kunnen mogelijke branden worden voorkomen en kunnen overtreders worden opgespoord.

Conclusie: 

Het verbod op vuur maken en roken in Vlaamse natuurgebieden is van essentieel belang om de veiligheid van de natuur te waarborgen en het risico op brand te minimaliseren. Het naleven van deze regels is een verantwoordelijkheid van iedereen die deze prachtige gebieden bezoekt. Laten we samenwerken om onze natuurgebieden te beschermen en te koesteren voor toekomstige generaties.