zadenmengsel bloemenweide "KEMPEN" (25m²) - voor vlinders

20 gr voor 25 m²

Dit mengsel bestaat uit meerjarige soorten die zichzelf uitzaaien en een lang bloeiseizoen kennen met nectarlevende bloemen en voedselplanten voor meerdere vlindersoorten. Deze bloemen groeien best op zandige bodems.

Soorten die in het mengsel voorkomen: gewoon struisgras, rood zwenkgras, reukgras, duizendblad, smalle weegbree, luzerne, wilde peen, rode klaver, gewone rolklaver, veldzuring, teunisbloem, wondklaver, slangenkruid, zwarte toorts, brunel, Sint Janskruid, wilde bertram, gele morgenster, ruige leeuwentand, biggenkruid, grasklokje, akkerhoornbloem

Om ook al in het eerste bloeiseizoen een mooie opbrengst en uitbundige bloei te hebben, mengen we een aantal eenjarige soorten onder dit zadenmengsel.