Zwarte bes (Ribes nigrum)

  • De zwarte bes is een plant uit de ribesfamilie (Grossulariaceae). De zwarte bes bloeit vroeg in het voorjaar in april tot mei, en is daardoor gevoelig voor nachtvorst. Vandaar dat er in sommige jaren maar weinig bessen zijn.
     
  • De eetbare, zoete bessen zijn glanzend zwart en kleiner dan van de gekweekte rassen. Ze hebben zonnige tot beschaduwde plaatsen op natte, matig voedselrijke tot meestal voedselrijke, matig stikstofrijke grond nodig.
     
  • De natuurlijke groeiplaatsen zijn bossen (moerasbossen, beekdal- en rivierdalbossen en loofbossen in laagveengebieden), houtwallen, waterkanten (beekoevers en brongebieden).
     
  • In de tuin kan je ze in een gemengde haag gebruiken of als onderetage in een beschaduwd vogelbosje.