Struikheide (Calluna vulgaris)

 • Struikheide is een plant uit de heifamilie (Ericaceae). 
   
 • Struikheide wordt 30-40cm hoog. Als de takken nog langer worden (tot 1 m) gaan de stengels liggen. 
   
 • De plant heeft tweeslachtige symmetrische bloemetjes, die zorgen voor de paarse heidevelden in augustus tot september.
   
 • De paarsrode, roze of soms witte bloemen vormen naar 1 kant gekeerde, dichte trossen. De bloemen bevatten veel nectar en zijn geliefd bij tal van insecten.
   
 • Zonnige, soms licht beschaduwde plaatsen op droge tot vochtige, voedselarme, zure, kalkarme grond (zand, leem grind en hoogveen) vormen de beste groeiomstandigheden.
   
 •  Natuurlijke groeiplaatsen zijn heide, schraal grasland, bermen, hellingen, duinen, bossen, langs spoorwegen, zandgroeven, op aangevoerd zand, verlaten zandige akkers. In de tuin is het een goede bodembedekker op drogere zandgronden. 
   
 • Om het uiteenvallen en verouderen van de struiken tegen te gaan kan je ze om de paar jaar terugsnoeien en zo het vroegere heidegebruik van begrazing en maaien nabootsen.
   
 •  Van de afgeknipte takken kan je bezems maken.