Rode bes - Aalbes (Ribes rubum)

 • De wilde aalbes of trosbes is een bladverliezende struik, normaal 1 tot 1.5 m hoog, met handlobbig blad met 5 lobben. De struik bloeit in april/mei met onopvallend geelgroene bloemen. De vruchten hangen in trossen van 3-10 bessen tegelijk. Een struik wilde aalbes brengt vanzelfsprekend minder op dan een gecultiveerde variëteit. De bessen zijn zeer gewild bij doortrekkende zangvogels.
   
 • De bessen zijn glanzend helderrood, enigszins doorschijnend, 4 tot 6 mm groot, ook voor de mens eetbaar en zuur.
   
 • De aalbes houdt van een zonnige tot meestal halfbeschaduwde standplaats op vochtige tot vrij natte, matig voedselrijke tot voedselrijke, matig zure tot licht basische (meestal zwak zure) grond (leem, klei, zand en stenige plaatsen).
   
 • De aalbes groeit van nature in loofbossen, moerasbossen, bosranden, struwelen, heggen, houtwallen, beschaduwde rotsen, zeeduinen.
   
 • Wilde aalbes kan als solitaire struik geplant worden, deel uitmaken van een vogelbosje of als ondergroei onder bomen.