Essers één uitbreiding tever

De Vlaamse regering heeft vandaag het omstredenplan van transportreus H. Essers goedgekeurd, om uit te breiden in eenEuropees beschermd natuurgebied in Genk. Het alternatief, om uit tebreiden op een van de vele beschikbare ongebruikte bedrijfsterreinen inde omgeving, werd van tafel geveegd. Met haar beslissing treedt deregering de natuurregels en eerder gemaakte afspraken met de voeten.

Methet 'plan B voor Essers', dat de extra jobs mogelijk zou maken én denatuur zou redden, legden buurt en milieubeweging (Natuurpunt, BondBeter Leefmilieu, BOS+, buurtcomité) nochtans een waardig compromis opde tafel. In de regio zijn heel wat braakliggende bedrijventerreinen tevinden die geschikt zijn voor de uitbreiding die transportbedrijf Essersvoor ogen heeft. Maar de regering besloot de piste niet te onderzoekenen duwt met haar beslissing van vandaag de kapping van een striktbeschermd bos door.

In een interview in Knack (17/2/2016) gingminister Schauvliege er nog prat dat ze contractuele afspraken kost watkost wil respecteren in het dossier van Uplace. De juridisch bindendeafspraak die de regering in 2008 maakte met Essers nv (via het GRUP), omnooit meer uit te breiden op deze plek, wordt nu met de voetengetreden. Blijkbaar geniet niet elke afspraak hetzelfde respect.

Ironischgenoeg vindt de uitbreiding plaats op de plek waar Essers nvnatuurverbeterende maatregelen had moeten nemen, als randvoorwaarde voorhaar eerdere uitbreiding. Dat is nooit gebeurd. Nu wordt de slechteleerling ook nog eens beloond.

Juristen, ruimtelijke planners,milieu-experts en zelfs de Europese Commissie zijn het erover eens datde regering een procedure voerde die langs alle kanten rammelt. Daardoorstaan de beloofde jobs op de helling.

Intussen beraadt de milieubeweging zich over verdere juridische stappen om het Europees beschermde bos te redden.

Contact:
Jos Ramaekers (Natuurpunt Limburg) 0477/476.963 jos.ramaekers@natuurpunt.be
Bert De Somviele (Bos +) 0474/274.094 Bert.Desomviele@bosplus.be