Bloemenweide

Al eens gedacht aan een bloemenweide?

 

Het gazon is het meest onderhoudsintensieve gedeelte van de tuin. In de zomermaanden moet je het minstens 1 maal per week maaien. Door het gazon te beperken tot wat echt gebruikt wordt, krijg je minder werk, meer structuur en meer variatie in je tuin.
Je kan een deel van het gazon vervangen door beplanting. Maar je kan van je gazon ook een heuse bloemenweide maken.


Een bloemenweide met éénjarige akkerbloemen (ook wel veldbloemen genoemd) met o.a. klaproos,korenbloem, bolderik en kamille. Deze zaadjes groeien enkel op grond die elk jaar bewerkt wordt. Het is een ideale oplossing voor een verloren strookje of een stukje braakliggende grond waar je geen blijf mee weet. 
Je verstoort de grond door hem open te maken, bv door te eggen, te harken of te gritselen. Het eerste en het tweede jaar zaai je opnieuw in. Daarna zit er normaal gezien voldoende zaadvoorraad in de aarde. Je moet wel elk voorjaar de grond opnieuw verstoren. 
Het inzaaien van akkerbloemen kan op vrijwel elke grond, ook sterk bemeste grond.

Een vaste bloemenweide met meerjarige bloemen met o.a. Margriet, knoopkruid en muskus kaasjeskruid. Deze bloemen komen elk jaar vanzelf terug zonder dat je de grond moet bewerken. Je zaait een zadenmengeling best in op een open plek. Indien je vertrekt van een bestaand gazon, moet je eerst de graszoden verwijderen. Het onderspitten van de graszoden is minder aan te bevelen omdat de graszoden zorgen voor een verrijking van de grond.

Vooral bij sterk bemeste (ex-)gazons zal je de eerste jaren af te rekenen krijgen met sterke ruigtekruiden zoals brandnetels, zuring en ganzenvoet en andere hoog opschietende onkruiden. Deze kan je best met de hand uittrekken. Je kan hiermee gerust wachten tot deze planten hoog zijn opgeschoten. Zo zie je duidelijk het verschil met de gewenste bloemen. Na verloop van enkele jaren zullen deze ruigtekruiden spontaan verdwijnen.


Via de jaarlijkse bomen- en struikenverkoop   biedt Natuurpunt Limburg je voor beide bloemenweides een zadenmengsel aan.

of via  Bestelbon

Een vaste bloemenweide kan je combineren met allerlei bol- en knolgewassen (vb: crocus, narcis....) waardoor je nog langer bloei krijgt. Je kunt ook de langzame natuurlijke weg volgen: bemest je gazon niet meer, maai maar een paar keer per jaar en voer het maaisel direct af. Zo wordt je grond minder voedselrijk en winnen wilde bloemen het jaar najaar van het gras.

 

AANLEG
Het inzaaien van beide bloemenweides doe je best einde maart/begin april, als het niet meer vriest. Meng het zaad met wat scherpe witte zand. Het zaad wordt op deze manier gelijkmatiger verdeeld en je ziet goed waar je al gezaaid hebt. Het mengsel dun inzaaien (bijvoorbeeld door het zaad voorzichtig tussen duim en wijsvinger te verspreiden). Hierdoor krijg je stevige en gezonde planten. Na het zaaien lichtjes in te harken en daarna aanrollen of aanstampen. Na enkele weken verschijnen de eerste bloemen en die zullen je blijven verrassen tot de herfst. De beste uitgangssituatie is een perceeltje inde volle zon.

 

MAAIEN
Maaien doe je met een zeis of een bosmaaier. Eén keer in de herfst voorde éénjarige akkerbloemen. En twee keer per jaar, begin juli en september voor de meerjarige bloemen. Laat het maaisel een weekje liggen, zodat de zaadjes eruit kunnen vallen. Keer het maaisel gedurende deze week (hooien) en verwijder het dan. Een paard of koe in de buurt eet dit hooi heel graag voor je op, maar dit hooi kan ook goed gecomposteerd worden.
Enkel bij het mengsel met akkerbloemen moet je na het maaien de grond ook oppervlakkig verstoren door te harken of gritselen.